litery ledowe radom
konserwacja
konserwacja
konserwacja
konserwacja


Identyfikacja
Pozycja i prestiż współczesnej firmy uzależnione są od wielu czynników. Jednym z podstawowych elementów sprawnego funkcjonowania firmy na rynku jest tożsamość wizualna. To pojęcie wiąże się z działaniami zmierzającymi do utrwalenia w świadomości odbiorcy obrazu firmy jako atrakcyjnego, nowoczesnego i stabilnego partnera. Współczesny rynek, charakteryzujący się dużą dynamiką zmian, wymaga stosowania coraz doskonalszych środków informacji i perswazji wizualnej, które mają na celu pozycjonowanie firmy i jej produktów. Około 80% informacji dociera do nas za pośrednictwem wzroku, jest więc rzeczą oczywistą, że odpowiednia konstrukcja wizerunku firmy decyduje o jej sukcesie rynkowym. W tym rozumieniu tożsamość wizualna firmy jest zespołem środków ujętych w system identyfikacji (tzw. Corporate identity), który zawiera takie pojęcia, jak: znak firmowy, barwy, liternictwo, zasady i standardy stosowania wszelkich form wizualnych, które zostały przypisane firmie. Posługiwanie się standardami gwarantuje kształtowanie w świadomości partnerów spójnego obrazu firmy, pozwala na jednolite projektowanie kampanii reklamowych, systemów informacji wewnętrznej, i zewnętrznej. Ma też swoje odzwierciedlenie w projektowaniu środowiska pracy i stymulowaniu zachowań pracowników i klientów. W dobie mediów elektronicznych wizerunek firmy jest często jedynym źródłem informacji o niej, mającym wpływ na podejmowanie przez zainteresowanych decyzji o skorzystaniu z jej usług. Sferę obrazu rozumiemy jako komunikację pomiędzy firmą a jej partnerami.

Oferujemy:
- budowanie strategii działania,
- projektowanie systemów identyfikacji wizualnej, (logo, barwy firmowe, kroje pism, zasady stosowania elementów systemu),
- zapis cyfrowy standardów i publikacja (manual)
- wdrażanie i nadzór autorski nad realizacją.

vds